Haize:
Handi:
Hanka:
Harresi:
Haserre:
Haur:
Hego:
Herri:
Hiztegi
Hodei:
Haragi:
Hegazkin:
Hezur:
Haragijale:
Hegazkin:
Hondarra:
Hotz:
Herensugea
Hartza: