Begia:Aurpegia daukagun bi organo ikus teko

Babestu:
Bost:
Badaezpada:
Bai:
Baietz:
Baikor:
Baimen:
Barazki:
Barre:
Basamortu: .
Baserri: .
Baso:
Bazkaldu:
Balea:
Baleontzi
Behi:
Bero:
Bibolin:
Buruz ikasi:
Buztan:
Buztin:
Bizkaia:
Bilbao:
Barrena:
Botika:
Bulego:
Borroka:
Bikain:
Baloia:
Bakarrik:
Barea
Bakar
Banana:
Baso:.
Basurde:
Belaontzi:
Boligrafo:
Belarjale:
Bukaera:
Biderketa:
Baztertu:
Betaurreko:
Baloi:
Biotza: